بیائید مهاجرین که در اروپا هستیم اعتراضمان رانسبت به وضعیت برادرمان که در یونان است اعلام کنیم و به جهانیان نشان دهیم که در یونان با مهاجران افغانی رفتاری های وحشیانه صورت می گیرد

Views: 99

Reply to This

Replies to This Discussion

salam dost aziz dar qadamie awal tashakor az ahsas nig shoma raje ba degar brother ma ke dar zendan haie younan hast .man kamilan ba shoma hamnazar hastam agar shawa ke yag tazahorad ra dar koll kishwar haie europaie ra andaze konim ta ham kishwari khud ma dar harakad baya ham an ha ke dad az hoqoq bashar mizana .
sarwari from utrish
omidvarm ke inchoni shavad ke yek tazahorati koli dar har keshavri ourapa . ama in kar ra bayed dostani ke dar hazb va anjomanha hastan etla rasani kond va mardm ra jam kond
dostan aziz man tu dar har ja ke hastom amzo kishwar shoro kida kar konim . amroz anjomane ke ma dar utrish darim yag name baraie sazmanie mila rawan kardim namidanom ke jawab mara che khad dad .wa yag nomaish aks ham darum raje ba mahjirin afghani dar younan yag bist roz bad. omid warum ke dostan afghsni ma dar har kishwar jahan ke hast awazie khud ra mislie baser ahang ware balan kona ta bitene ke mardom sharif khud ra az an badbakhte biron bikashim .
an sher ra ke de shab naishta kidom esla ham nakidom taqdim ba dostan mikonom


ای گل سرخ


قلم گیر


و رسوا کن


تبعیض و جهالت را


و گرنه


نو نهالان را ریشه کن


ازادی را تبدیل به ظلم


غم را ضرب چند


نشاط را زیر صفر


بهار را به خزان


و بی عدالتی مثل ژاله


جهان را به ویرانه


تبدیل خواهد کرد
sarwari from utrish
در کانادا نیز آماداگی برای اجرای یک مارش اعتراضی در مقابل دفتر قونسلی یونان در تورنتو رویدست است که خدا کند به روز یک شنبه 12 سپتمبر برگزار شود.
داکتر ثنا نیکپی
از احساس خوبی وباک تان جهان سباس امید وارم که در هر جای هستید شاد و ارام باشید دوستان عزیز خواستن توانستن است اکر در چند کشور های اروبای تظاهرات ها به صورت مسالمت امیز صورت بکیرید خیلی خوب می توانم از حقوق شهروندان خویش که از تبعیض و رنج های بیشمار بناهنده کشورهای غربی شده اند دفا ع کنیم این وظیفه ما و شما است من زنک زدم فامیلی های زیاد در زندان است زنها از مردها بصورت جداکانه زندانی شده است زنها ومرد ها در زندان ها بصوردر یک اطاق است بیایید کمی همت کنیم و حد اقل توانسته باشیم کمی به هموطنان و همنوعان خویش کمک کنیم حد اقل در بیش وجدان خویش احساس حقارت نکنیم در کل وضعیت فامیل ها به صورت وحشت ناک خراب است موفق باشید
salam doste aziz ma dar iran astim va shoma dar oooroopa...kash mebooodido medidid vaziate afghanha dar irana...khoda padar madare oootarafiara biamooorza ky ensanand na mesly iraniha haivann....ya hagh

RSS

مشارکت

Ad

MIGRANTES

Photos

  • Add Photos
  • View All

Currency Converter

Advertisement

Badge

Loading…

© 2016   Created by Torgani Boy's.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service